@article{Petrus:2016,
  author  = "P. Petrus",
  title   = "Relatywna sprawiedliwość społeczna Johna Rawlsa",
  journal = "ProLog. Interdyscyplinarne Czasopismo Humanistyczne : Międzyludzkie",
  number  = "1(4)",
  pages   = "75--89",
  year    = "2016",
}