@article{Czardybon:2014,
  author  = "B. Czardybon",
  title   = "Irracjonalność natury ludzkiej i "cud wolności" według Fiodora Dostojewskiego (wokół Siemiona Franka rozumienia humanizmu chrześcijańskiego)",
  journal = "Przegląd Rusycystyczny",
  number  = "nr 1 (145)",
  pages   = "46--63",
  year    = "2014",
}