@article{Czardybon:2015,
  author  = "B. Czardybon",
  title   = "Instytucjonizm krytyczny neookcydentalisty Borysa Jakowienki. Zarys problematyki",
  journal = "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej",
  volume  = "Vol. 60",
  pages   = "205--222",
  year    = "2015",
}