@article{Czardybon:2011,
  author  = "B. Czardybon",
  title   = "Symbolizm jako modus cogitandi i modus vivendi. Pojęcie symbolu w myśli Andrieja Biełego",
  journal = "Przegląd Rusycystyczny",
  number  = "nr 3",
  pages   = "47--61",
  year    = "2011",
}