@article{Czardybon:2011,
  author  = "B. Czardybon",
  title   = "Fenomenologia boskości Siemiona L. Franka",
  journal = "Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej",
  volume  = "LIV-LV",
  pages   = "37--53",
  year    = "2011",
}