@article{Majewska:2014,
  author  = "L. Majewska",
  title   = "Leszka Kołakowskiego zmagania z aksjologią",
  journal = "Studia z Filozofii Polskiej",
  volume  = "t. 9",
  pages   = "121--136",
  year    = "2014",
}