@article{Sagan:2014,
  author  = "D. Sagan",
  title   = "Wnioskowanie do najlepszego wyjaśnienia jako metodologiczna podstawa teorii inteligentnego projektu",
  journal = "Zagadnienia Naukoznawstwa",
  volume  = "tom XLX",
  number  = "z. 1",
  pages   = "41--59",
  year    = "2014",
}