@article{Kiejzik:2014,
  author  = "L. Kiejzik and A. Szczap",
  title   = ""Rozpoczynać trzeba zawsze od Homera..." Z Azą Tacho-Godi rozmawiają Lilianna Kiejzik i Agnieszka Szczap",
  journal = "Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria",
  volume  = "r. 23",
  number  = "nr 2 (90)",
  pages   = "83--90",
  year    = "2014",
}