@article{Sagan:2014,
  author  = "D. Sagan",
  title   = "Wnioskowanie o projekcie a warunek niezależnej wiedzy o projektancie",
  journal = "Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria",
  volume  = "r. 23",
  number  = "nr 2 (90)",
  pages   = "153",
  year    = "2014",
}