@article{Sagan:2013,
  author  = "D. Sagan",
  title   = "Wyjaśnianie za pomocą praw przyrody jako warunek naukowości w sporze o ewolucję i inteligentny projekt",
  journal = "Studia Philosophiae Christianae",
  number  = "49 (2013) 1",
  pages   = "93--116",
  year    = "2013",
}