@article{Sagan:2013,
  author  = "D. Sagan",
  title   = "O programie badawczym teorii inteligentnego projektu",
  journal = "Filozoficzne Aspekty Genezy",
  number  = "tom 10",
  pages   = "73--108",
  year    = "2013",
}