@article{Bylica:2013,
  author  = "P. Bylica and K. Jodkowski and K. Kilian and D. Sagan",
  title   = "Dyskusja nad artykułem Adama Groblera "Słabości eksplanacyjne teorii inteligentnego projektu"",
  journal = "Filozoficzne Aspekty Genezy",
  number  = "tom 10",
  pages   = "17--63",
  year    = "2013",
}