@article{Sagan:2013,
  author  = "D. Sagan",
  title   = "Wspólnota pochodzenia jako argument w sporze darwinizm-teoria inteligentnego projektu",
  journal = "Diametros: internetowe czasopismo filozoficzne",
  number  = "nr 37",
  pages   = "127--145",
  year    = "2013",
}