@article{Sagan:2013,
  author  = "D. Sagan",
  title   = "Argument z niedoskonałości i zła w kontekście sporu o ewolucję i inteligentny projekt",
  journal = "Logos i Ethos",
  number  = "nr 1",
  pages   = "129--148",
  year    = "2013",
}