@article{Sagan:2012,
  author  = "D. Sagan",
  title   = "Zdolność przewidywania jako warunek naukowości w sporze o ewolucję i inteligentny projekt",
  journal = "Zagadnienia Naukoznawstwa",
  volume  = "tom XLVIII",
  number  = "z. 4",
  pages   = "269--286",
  year    = "2012",
}