@article{Sagan:2013,
  author  = "D. Sagan",
  title   = "Naturalizm metodologiczny - konieczny warunek naukowości?",
  journal = "Roczniki Filozoficzne",
  volume  = "tom LXI",
  number  = "nr 1",
  pages   = "73--91",
  year    = "2013",
}