@article{Bulaczek:2011,
  author  = "A. Bulaczek",
  title   = "Fenomen spotkania w ujęciu Józefa Tischnera",
  journal = "Lumen Poloniae",
  number  = "nr 1",
  pages   = "159--168",
  year    = "2011",
}