@article{Szczap:2003,
  author  = "A. Szczap",
  title   = "Idea społeczeństwa obywatelskiego w komunitaryzmie",
  journal = "Rocznik Lubuski : Wartości i interesy a społeczeństwo obywatelskie",
  number  = "T. 29 cz. 1",
  pages   = "75--93",
  year    = "2003",
}