@article{Sagan:2012,
  author  = "D. Sagan",
  title   = "Nieredukowalna złożoność jako świadectwo inteligentnego projektu",
  journal = "Fronda : pismo poświęcone",
  number  = "nr 63",
  pages   = "48--65",
  year    = "2012",
}