@article{Sagan:2009,
  author  = "D. Sagan",
  title   = "Ewaluacja ewolucjonistycznych rozwiązań problemu nieredukowalnej złożoności",
  journal = "Otwarte Referarium Filozoficzne : [czasopismo internetowe]",
  number  = "Zeszyt 2",
  pages   = "89--116",
  year    = "2009",
  note    = "http://minds.pl/ORF/Otwarte-Referarium-Filozoficzne.html",
}