@article{Sagan:2006,
  author  = "D. Sagan",
  title   = "Debata Benedykta XVI i jego uczniów nad stworzeniem i ewolucją",
  journal = "Filozoficzne Aspekty Genezy",
  number  = "2/3",
  pages   = "7--17",
  year    = "2006",
  note    = "http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl",
}