@article{Sagan:2006,
  author  = "D. Sagan",
  title   = "Co Benedykt XVI myśli o ewolucji?",
  journal = "Najwyższy czas: tygodnik konserwatywno-liberalny",
  number  = "51-52",
  pages   = "57--59",
  year    = "2006",
}