@article{Sagan:2006,
  author  = "D. Sagan",
  title   = "Kardyna³ Schönborn a stanowisko ko¶cio³a katolickiego wobec sporu kreacjonizmu z ewolucjonizmem",
  journal = "Filozofia Nauki",
  number  = "nr 1",
  pages   = "107--118",
  year    = "2006",
}