@article{Sagan:2005,
  author  = "D. Sagan",
  title   = "Zarys historii powstania naukowej teorii inteligentnego projektu / Jonathan Witt; z ang. przeł.",
  journal = "Na Początku : Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego",
  number  = "9-10",
  pages   = "352--362",
  year    = "2005",
}