@article{Sagan:2005,
  author  = "D. Sagan",
  title   = "Szkolne nauczanie o naukowym odstępstwie od neodarwinizmu; z ang. przeł.",
  journal = "Na Początku : Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego",
  number  = "1/2",
  pages   = "55--57",
  year    = "2005",
}