@article{Sagan:2004,
  author  = "D. Sagan",
  title   = "O zastosowaniu pojęcia nieredukowalnej zlożoności / Joshua Smart; z ang. przeł.",
  journal = "Na Początku : Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego",
  number  = "11/12A",
  pages   = "421--447",
  year    = "2004",
}