@article{Sagan:2003,
  author  = "D. Sagan",
  title   = "Michaela Behe'ego koncepcja nieredukowalnej złożoności",
  journal = "Na Początku : Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego",
  number  = "11/12A",
  pages   = "402--417",
  year    = "2003",
}