@article{Sagan:2004,
  author  = "D. Sagan",
  title   = "Precyzyjny projekt : powstawanie biologicznych mechanizmów molekularnych / Michael J. Behe; tłum. z ang.",
  journal = "Na Początku : Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego",
  number  = "5/6",
  pages   = "163--183",
  year    = "2004",
}