@article{Sagan:2004,
  author  = "D. Sagan",
  title   = "Powrót projektu do nauk przyrodniczych / William A. Dembski; tłum. z ang.",
  journal = "Na Początku : Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego",
  number  = "12",
  pages   = "323--343",
  year    = "2004",
}