@article{Sagan:2004,
  author  = "D. Sagan",
  title   = ""Teoria inteligentnego projektu" podważa teorię ewolucji / Mark Ryland; tłum. z ang.",
  journal = "Na Początku : Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego",
  number  = "11/12A",
  pages   = "414--420",
  year    = "2004",
}