@article{Sagan:2005,
  author  = "D. Sagan",
  title   = "Odmiany naturalizmu : czy któraś forma naturalizmu jest zgodna z teorią inteligentnego projektu / William A. Dembski; tłum. z ang.",
  journal = "Na Początku : Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego",
  number  = "1/2",
  pages   = "45--54",
  year    = "2005",
}