@article{Sagan:2005,
  author  = "D. Sagan",
  title   = "Trzy płaszczyzny argumentu z nieredukowalnej złożoności",
  journal = "Na Początku : Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego",
  number  = "5/6",
  pages   = "162--224",
  year    = "2005",
}