@article{Sagan:2004,
  author  = "D. Sagan",
  title   = "Spór o naukowość współczesnej teorii inteligentnego projektu na przykładzie Michaela Behe'ego koncepcji nieredukowalnej złożoności",
  journal = "Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria",
  number  = "nr 3",
  pages   = "37--54",
  year    = "2004",
}