System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Katarzyna Turonek
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 18 pozycji bibliograficznych
12 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Obraz Rosji w twórczości Lou Andreas-Salomé jako rezultat jej podróży do pierwszej ojczyzny, Katarzyna Turonek
// W: Kobiety w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie interdyscyplinarnej, 2020. / red. Magdalena Orczykowska, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 287--298, ISBN: 978-83-235
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21730] [data modyf: 20-10-2020 09:35]
[2] Kształcenie kobiet w Polscena przełomie XVIII i XIX wieku, Katarzyna Turonek
// W: Etické Myslenie minulosti a sučasnosti. Etika na Slovensku a v Európe (1751-1850) : Ethical Thinking on Past and Present. Ethics in Slovakia and Europe (1751-1850), 2019. / ed. Vasil Gluchman, Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, s. 221--233, ISBN: 9788055522845
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21550] [data modyf: 23-06-2020 11:21]
[3] YouTube jako forma kiczowatego wpływu, Lucyna Majewska, Katarzyna Turonek
// W: Kitč u mistectvi, etosi ta vihovanni = Kicz w sztuce, etosie i wychowaniu, 2019. / red. Grzegorz Grzybek, Taras Dubrovnij, L'viv, Râšiv : L'vivs'kij nacional'nij universitet imeni Ivana Franka, s. 102--114, ISBN: 9786177726653
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21072] [data modyf: 19-09-2019 09:00]
[4] Lou Andreas-Salomé's Feminist Friendships, Katarzyna Turonek
// W: Political and Legal Doctrines in Theoretical and Practical Terms Regarding Contemporary Challenges, 2017. / eds. Bohdan Halczak, Barbara Szura, Bernadetta Nitschke-Szram, Ewaryst Kowalczyk, Sławomir Maciejewski, Michał Zieliński, Agnieszka Szczap, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 5), s. 287--295, ISBN: 9788378422983
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19281] [data modyf: 31-05-2019 13:06]
[5] Zielonogórski szlak kobiet, Agnieszka Szczap, Katarzyna Turonek
// W: Zielona Góra przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Część 1, 2017. / pod red. Bogumiły Burdy, Leszka Kani, Aliny Polak i Małgorzaty Szymczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 189--200, ISBN: 9788378422976
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19465] [data modyf: 03-06-2019 11:01]
[6] Cynizm antyczny jako alternatywna propozycja kultury, Katarzyna Turonek
// W: Terytoria kultury - topografia obecności*, 2013. / red. nauk. Artur Pastuszek, Stefan Konstańczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 33--43, ISBN: 9788378420798
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15885] [data modyf: 04-03-2014 08:06]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Pis'ma Lu Andreas-Salome v Rossijskom gosudarstvennom arhive litertury i iskusstva v Moskve / Katarzyna Turonek, 2019. Paradigma. Filosofsko-kul'turologičeskij Al'manah V. 30, 136--139, ISSN: 1818-734X,
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24241] [data modyf: 10-07-2019 09:28]
[2] Feminist strands in the works of Lou Andreas-Salomé / Katarzyna Turonek, 2018. Paradigma. Filosofsko-kul'turologičeskij Al'manah 28, 104--116, ISSN: 1818-734X, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22726] [data modyf: 09-05-2018 12:58]
[3] Higher Education od Women at the Tsarist University in Warsaw / Katarzyna Turonek, 2018. Filosofskij polilog, 3, 89--101, ISSN: 2587-7283,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.31119/phlog.2018.3.6
[AWCZ-23580] [data modyf: 25-01-2019 13:27]
[4] Konferencja międzynarodowa "Reception of Ancient Political Ideas and Models in Modern European Culture till the End of the 20th Century. Current Research and Future Perspectives" / Anna Droś, Lucyna Majewska, Katarzyna Turonek, 2018. In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, nr 12, 329--332, ISSN: 1899-2722,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23684] [data modyf: 14-02-2019 12:27]
[5] Lu Andreas-Salome o religioznom haraktere russkoj filosofii / Katarzyna Turonek, 2018. Veče. Žurnal russkoj filosofii i kul'tury v. 29, 275--285, ISSN: 2073-5723,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22416] [data modyf: 22-02-2018 10:59]
[6] Śladami kobiet / Agnieszka Szczap, Katarzyna Turonek, 2017. Na Winnicy, nr 1, 19
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21652] [data modyf: 05-10-2017 09:07]
[7] Śladami kobiet / Agnieszka Szczap, Katarzyna Turonek, 2017. Na Winnicy, nr 2, 24
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21988] [data modyf: 22-11-2017 08:54]
[8] François Poulain de la Barre jako apologeta kobiet / Katarzyna Turonek, 2016. Civitas Hominibus: rocznik filozoficzno-społeczny Vol. 1 (11), 31--39, ISSN: 2391-5145, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20560] [data modyf: 07-11-2016 10:29]
[9] Wizerunek kobiety w Paula Evdokimova koncepcji zbawienia świata na podstawie rozprawy "Kobieta i zbawienie świata" / Katarzyna Turonek, 2014. Appendix. Czasopismo filozoficzno-kulturowe tom 2, 159--182 bibliogr.
Słowa kluczowe: Adam, Eve, God, Salvation, feminism, man, matriarchy, patriarchy, woman
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19324] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[10] Kategorie anaideia i paressia w filozofii cynickiej / Katarzyna Turonek, 2011. Parerga: Międzynarodowe Studia Filozoficzne, t. 2, 5--11 bibliogr.
Słowa kluczowe: Antystenes, Doigenes, anaideia, cynicism, freedom, individualism, paressia, virtue
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17967] [data modyf: 04-03-2014 08:04]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The image and the idea of Sophia in Polish research on Solovyov's philosophy / Katarzyna Turonek // W: Solov'evskie Issledovaniâ .- 2014, B. 4 (44), s. 90--98, ISSN: 2076-9210,
Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-10097] [data modyf: 31-07-2015 13:07]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Kobieta w kulturze w XVIII wieku. Caroline Schlegel-Schelling - wirtuozka wolności, 2014. Katarzyna Turonek // W: Modernizaciâ gumanitarnogo i hudožestvennogo obrazovaniâ: innovacionnye strategii razvitia (2) : Materialy Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii g. Krasnodar 16-17 aprelâ 2014. Krasnodar, Rosja Krasnodar : Krasnodarskij gosudarstvennyj universitet kul'tury i iskusstv, 2014, s. 247--253, ISBN: 9785948251936
Słowa kluczowe: culture, freedom, people, philosophy, romanticism, woman

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21847] [data modyf: 24-09-2015 14:54]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski