System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Katarzyna Turonek
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 16 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] YouTube jako forma kiczowatego wpływu / Lucyna Majewska, Katarzyna Turonek
// W: Kitč u mistectvi, etosi ta vihovanni = Kicz w sztuce, etosie i wychowaniu / red. Grzegorz Grzybek, Taras Dubrovnij .- L'viv, Râšiv : L'vivs'kij nacional'nij universitet imeni Ivana Franka, 2019 - s. 102--114 .- ISBN: 9786177726653
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21072] [data modyf: 19-09-2019 09:00]
[2] Lou Andreas-Salomé's Feminist Friendships / Katarzyna Turonek
// W: Political and Legal Doctrines in Theoretical and Practical Terms Regarding Contemporary Challenges / eds. Bohdan Halczak, Barbara Szura, Bernadetta Nitschke-Szram, Ewaryst Kowalczyk, Sławomir Maciejewski, Michał Zieliński, Agnieszka Szczap .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - (Acta Iuridica Lebusana ; Vol. 5) - s. 287--295 .- ISBN: 9788378422983
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19281] [data modyf: 31-05-2019 13:06]
[3] Zielonogórski szlak kobiet / Agnieszka Szczap, Katarzyna Turonek
// W: Zielona Góra przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Część 1 / pod red. Bogumiły Burdy, Leszka Kani, Aliny Polak i Małgorzaty Szymczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 189--200 .- ISBN: 9788378422976
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19465] [data modyf: 03-06-2019 11:01]
[4] Cynizm antyczny jako alternatywna propozycja kultury / Katarzyna Turonek
// W: Terytoria kultury - topografia obecności* / red. nauk. Artur Pastuszek, Stefan Konstańczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 33--43 .- ISBN: 9788378420798
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15885] [data modyf: 04-03-2014 08:06]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Pis'ma Lu Andreas-Salome v Rossijskom gosudarstvennom arhive litertury i iskusstva v Moskve / Katarzyna Turonek // Paradigma. Filosofsko-kul'turologičeskij Al'manah .- 2019, V. 30, s. 136--139, ISSN: 1818-734X,
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24241] [data modyf: 10-07-2019 09:28]
[2] Feminist strands in the works of Lou Andreas-Salomé / Katarzyna Turonek // Paradigma. Filosofsko-kul'turologičeskij Al'manah .- 2018, 28, s. 104--116, ISSN: 1818-734X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22726] [data modyf: 09-05-2018 12:58]
[3] Higher Education od Women at the Tsarist University in Warsaw / Katarzyna Turonek // Filosofskij polilog .- 2018, 3, s. 89--101, ISSN: 2587-7283,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.31119/phlog.2018.3.6
[AWCZ-23580] [data modyf: 25-01-2019 13:27]
[4] Konferencja międzynarodowa "Reception of Ancient Political Ideas and Models in Modern European Culture till the End of the 20th Century. Current Research and Future Perspectives" / Anna Droś, Lucyna Majewska, Katarzyna Turonek // In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2018, nr 12, s. 329--332, ISSN: 1899-2722,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23684] [data modyf: 14-02-2019 12:27]
[5] Lu Andreas-Salome o religioznom haraktere russkoj filosofii / Katarzyna Turonek // Veče. Žurnal russkoj filosofii i kul'tury .- 2018, v. 29, s. 275--285, ISSN: 2073-5723,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22416] [data modyf: 22-02-2018 10:59]
[6] Śladami kobiet / Agnieszka Szczap, Katarzyna Turonek // Na winnicy .- 2017, nr 1, s. 19
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21652] [data modyf: 05-10-2017 09:07]
[7] Śladami kobiet / Agnieszka Szczap, Katarzyna Turonek // Na winnicy .- 2017, nr 2, s. 24
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21988] [data modyf: 22-11-2017 08:54]
[8] François Poulain de la Barre jako apologeta kobiet / Katarzyna Turonek // Civitas Hominibus: rocznik filozoficzno-społeczny .- 2016, Vol. 1 (11), s. 31--39, ISSN: 2391-5145, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20560] [data modyf: 07-11-2016 10:29]
[9] Wizerunek kobiety w Paula Evdokimova koncepcji zbawienia świata na podstawie rozprawy "Kobieta i zbawienie świata" / Katarzyna Turonek // Appendix. Czasopismo filozoficzno-kulturowe .- 2014, tom 2, s. 159--182 : bibliogr.
Słowa kluczowe: Adam, Eve, God, Salvation, feminism, man, matriarchy, patriarchy, woman
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19324] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[10] Kategorie anaideia i paressia w filozofii cynickiej / Katarzyna Turonek // Parerga: Międzynarodowe Studia Filozoficzne .- 2011, t. 2, s. 5--11 : bibliogr.
Słowa kluczowe: Antystenes, Doigenes, anaideia, cynicism, freedom, individualism, paressia, virtue
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17967] [data modyf: 04-03-2014 08:04]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The image and the idea of Sophia in Polish research on Solovyov's philosophy / Katarzyna Turonek // W: Solov'evskie Issledovaniâ .- 2014, B. 4 (44), s. 90--98, ISSN: 2076-9210,
Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-10097] [data modyf: 31-07-2015 13:07]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Kobieta w kulturze w XVIII wieku. Caroline Schlegel-Schelling - wirtuozka wolności / Katarzyna Turonek // W: Modernizaciâ gumanitarnogo i hudožestvennogo obrazovaniâ: innovacionnye strategii razvitia (2) : Materialy Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii g. Krasnodar 16-17 aprelâ 2014. Krasnodar, Rosja, 2014 .- Krasnodar : Krasnodarskij gosudarstvennyj universitet kul'tury i iskusstv, 2014, s. 247--253 .- ISBN: 9785948251936
Słowa kluczowe: culture, freedom, people, philosophy, romanticism, woman

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21847] [data modyf: 24-09-2015 14:54]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski