Kranz Radosława

1R. Kranz, W. Łenski, B. Szal,
Pointwise strong approximation of almost periodic functions,
Discussiones Mathematicae. Differential Inclusions, Control and Optimization 36 1(2016), 45-63.
2R. Kranz, A. Rzepka,
On the approximation of functions from Lp by some special matrix means of Fourier series,
Fasciculi Mathematici 55(2015), 81-90.
3R. Kranz, A. Rzepka,
On the approximation of functions from Lp by some special matrix means of Fourier series,
Fasciculi Mathematici 55(2015), 81-90.
4R. Kranz, A. Rzepka,
On the approximation of conjugate functions from Lp by some special matrix means of conjugate Fourier series,
Comment. Math. Prace Mat. 54 2(2014), 191-202.
5R. Kranz, W. Łenski, B. Szal,
Approximation of functions from Lp (w)b by matrix means of their Fourier series,
Indian Journal of Pure & Applied Mathematics 43 5(2012), 475-494.
6R. Kranz, W. Łenski, B. Szal,
On the degrees of approximation of functions belonging to Lp(w̃)β class by matrix means of conjugate Fourier series,
Mathematical Inequalities and Applications 15 3(2012), 717-732.
7R. Kranz, A. Laskowska,
Jeszcze o Festiwalu Nauki,
Uniwersytet Zielonogórski. Miesięcznik Społeczności Akademickiej 7(163)(2008), 48-48.
8R. Kranz, A. Laskowska,
"Roz(g)rywki matematyczno-logiczne" na Festiwalu Nauki w Zielonej Górze,
NiM+ TI, Kwartalnik Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki 62(2007), 4-4.
9R. Kranz, W. Łenski,
On the rate of pointwise strong summability of orthogonal expansions,
Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo LVI II(2007), 273-286.
10R. Kranz, W. Łenski,
On the pointwise strong approximation by orthogonal expansions.,
Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo serie II 76(2005), 445-458.

1     2     NEXT Page