Dylewski Robert
e-mail: r.dylewski@wmie.uz.zgora.pl

1J. Adamczyk, R. Dylewski,
Analiza i ocena Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami w zakresie odpadów budowlanych,
Systemy wspomagania w inżynierii produkcji (2012), 49-55.
2J. Adamczyk, R. Dylewski,
Analiza gospodarki odpadami budowlanymi w województwie lubuskim,
Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (2012).
3J. Adamczyk, R. Dylewski,
Economic and ecological indicators for thermal insulating building investment,
Energy and Buildings 54 (2012), 88-95.
4J. Adamczyk, R. Dylewski,
System gospodarowania odpadami budowlanymi w Polsce na przykładzie województwa lubuskiego,
Management 16 1(2012), 982-993.
5J. Adamczyk, R. Dylewski,
Gospodarka odpadami budowlanymi w woj. lubuskim,
Management 16 1(2012), 994-1004.
6J. Adamczyk, R. Dylewski, J. Zarębska,
Environmental benefits resulting from the reduction of heating energy demand in buildings,
Scientific Journals Maritime University of Szczecin 31 (2012), 67-72.
7M. Adamski, R. Dylewski,
Wyznaczanie P-inwariantów i pokrycia sieci Petriego z wykorzystaniem programowania liniowego,
Przegląd Elektrotechniczny 3a (2012), 165-169.
8R. Dylewski,
Zastosowanie selekcji residualnej w metodach rzutowych dla problemów dopuszczalności liniowej,
Pomiary Automatyka Kontrola 6 (2012), 524-526.
9R. Dylewski, J. Jabłoński,
Szybkie mnożenie modulo 2k-1,
Przegląd Elektrotechniczny 8 (2012), 145-147.
10R. Dylewski, A. Jardzioch,
Optymalizacja kolejności zleceń produkcyjnych ze względu na minimalną sumę opóźnień,
Pomiary Automatyka Kontrola 6 (2012), 527-529.

1     2     3     4     5     NEXT Page