Białek Krystyna
e-mail: k.bialek@wmie.uz.zgora.pl

1K. Białek, A. Białek-Jaworska,
Nowe technologie telekomunikacyjne w kształceniu na odległość na przykładzie przygotowania do eksternistycznego egzaminu maturalnego z matematyki,
Siemieniuk Nina, Mosdorf Romuald (red.), Zastosowanie technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania procesami gospodarczymi, Białystok 2008 (2008), 265-275.
2K. Białek,
A note on Choudhry's results,
Fibonacci Quarterly Journal (1995), 179-180.
3K. Białek, A. Grytczuk,
On Fermat's equation,
Fibonacci Quarterly Journal (1991), 62-65.
4K. Białek,
Some remarks on Fermat’s equation,
Proceedings of the Regional Mathematical Conference Kalsk, WSP Zielona Góra - Prace zbiorowe Redakcja Naukowa (1990), 29-32.
5K. Białek, A. Grytczuk,
Some remarks on certain Diophantine equations,
Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Sectio Matematicae 19 (1989), 21-29.
6K. Białek,
On some inequalities connected with Fermat’s equation,
Elemente der Mathematik 43/3 (1988), 78-83.
7K. Białek, A. Grytczuk,
The equation of Fermat in G2(k) and Q√(k),
Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Sectio Matematicae 13 (1987), 81-90.
8K. Białek,
Remark on Fermt’s equation,
Discussiones Mathematicae VII (1985), 119-122.
9K. Białek, W. Ruszkowski,
On some method in the theory of Pell 's equation,
Zeszyty Naukowe WSI w Zielonej Gorze, Matematyka 62(1979), 3-9.