Czerwiński Sebastian
e-mail: S.Czerwinski@wmie.uz.zgora.pl

1S. Czerwiński, J. Grytczuk, W. Żelazny,
Lucky labelings of graphs,
Information Processing Letters 109 18(2009), 1078-1081.
2S. Czerwiński, J. Grytczuk,
Invisible runners in finite fields,
Information Processing Letters 108 2(2008), 64-67.
3S. Czerwiński, J. Grytczuk,
Nonrepetitive colorings of graphs,
Electronic Notes in Discrete Mathematics 28 (2007), 453-459.